Gezinsadvocaat

Er komt een nieuwe scheidingsexpert in de regio Hart van Brabant: de Gezinsadvocaat.

De Gezinsadvocaat regisseert en coördineert het gehele proces voor, tijdens en na de scheiding voor het hele gezin. Het is de taak van de Gezinsadvocaat om aan het begin van de scheiding in te schatten wat jullie als gezin (ouders én kinderen) nodig hebben om de scheiding goed af te wikkelen. De Gezinsadvocaat brengt jullie hiervoor naar de juiste professional(s). Tijdens het gehele proces houdt de Gezinsadvocaat het totaaloverzicht (de regie) en let goed op dat de ingeschakelde professionals samenwerken om zo snel mogelijk tot een goed resultaat te komen.

Aanmelden voor deze proef kan door het formulier op de website www.gezinsadvocaat.nl in te vullen.

Tijdens het eerste gesprek met de ouders inventariseert de Gezinsadvocaat wat er in jullie specifieke geval geregeld moet worden op juridisch, psychologisch, pedagogisch, financieel en huisvestingsgebied. Op basis van het intakegesprek en eventuele andere informatie stelt de Gezinsadvocaat een plan van aanpak op.

In dit plan van aanpak verwijst de Gezinsadvocaat niet alleen naar de professional(s) die voor jullie situatie het meest geschikt is/zijn; de Gezinsadvocaat zorgt er ook voor dat jullie zo snel mogelijk bij deze professional(s) terechtkunnen.

De Gezinsadvocaat gaat zelf dus niet inhoudelijk voor jullie aan de slag, maar zorgt ervoor dat jullie de hulp krijgen die jullie nodig hebben.

Ook onder begeleiding van de Gezinsadvocaat zullen er soms situaties zijn waarin een geschil ontstaat waar de ouders samen echt niet uitkomen. In dat geval kan er een regiezitting worden ingelast, waarbij beide ouders worden bijgestaan door de Gezinsadvocaat. De rechter neemt dan een besluit en bekijkt wat het beste is voor het kind.

De proef met de Gezinsadvocaat start medio 2021 en duurt twee jaar en wordt toegepast in de negen gemeenten in Hart van Brabant. Vooralsnog betekent dit dat de Gezinsadvocaat alleen beschikbaar is voor scheidende ouders die in deze regio wonen. Wij zijn uiteraard nauw betrokken bij deze proef en zijn verheugd dat wij gekozen zijn om als Gezinsadvocaat hier aan mee te werken.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, kijk dan op www.gezinsadvocaat.nl of neem contact op met Chantal Dekkers of Nelleke Boelhouwer