CBS: studenten studeren niet korter of langer na invoering leenstelsel

Studenten zijn niet sneller of langzamer gaan studeren sinds in 2015 het leenstelsel is ingevoerd, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek naar de studententijd van enkele honderdduizenden jongeren. Ook wisselen hbo’ers en wo’ers nog net zo vaak van opleiding als voorheen.

Wel stroomden relatief minder studenten door van een bacheloropleiding naar een masterstudie, zegt het CBS. Zo begon in 2014, een jaar voor de invoering van het leenstel, nog 85 procent van de studenten na hun bacheloropleiding aan een master. In 2018 was dat gedaald naar 70 procent.

Van hen slaagden studenten uit de minst welgestelde gezinnen er vaker in om de master in één jaar af te ronden dan studenten uit welvarender milieus. Het CBS vermoedt dat studenten uit die eerste groep mogelijk druk ervaren om hun opleiding af te maken binnen de tijd die daar officieel voor staat.

Leenstelsel

Het leenstelsel voor studenten aan de hogeschool en universiteit werd in 2015 ingevoerd, als vervanging van de basisbeurs. Hbo- en wo-studenten kunnen maandelijks een bedrag lenen bij de overheid en moeten hun opgebouwde schuld binnen 35 jaar terugbetalen. Studenten uit minder welvarende gezinnen kunnen nog wel een aanvullende studiebeurs krijgen.

Eind vorig jaar bleek dat zo’n 70 procent van de studenten in het hoger onderwijs geld leent om te kunnen studeren. In 2019 ging het gemiddeld om 700 euro per maand.