Twee klimaatmoties bij aandeelhoudersvergadering Shell: ‘Een afleidingsmanoeuvre’

Hoe snel en hoe groen? Dat is de vraag die vandaag op tafel ligt bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. De aandeelhouders van het gas- en oliebedrijf stemmen over twee klimaatresoluties.

Een van de twee moties komt van Shell zelf. Voor het eerst vraagt de Brits-Nederlandse multinational zijn aandeelhouders om een “niet-bindend” advies over de strategie voor de energietransitie. Het gaat om het klimaatbeleid dat Shell in februari heeft gepresenteerd. Daarmee wil het bedrijf in 2050 CO2-neutraal zijn, hoewel het nog steeds fors blijft inzetten op fossiele activiteiten als olie, chemie en gas.

Meer animo, (nog) geen meerderheid

Daarnaast is er de terugkerende klimaatresolutie van de activistische beleggersclub Follow This, die dit jaar voor de vijfde keer wordt ingediend. De club, waarin ‘groene’ aandeelhouders zijn verenigd, verwacht ook dit jaar geen meerderheid van de stemmen. Wel krijgt de resolutie steeds meer steun in binnen- en buitenland.

Zo stemden afgelopen week twee Amerikaanse oliebedrijven in met de motie. Dat was een historisch moment voor Follow This-oprichter Mark van Baal, die oliebedrijven sinds 2016 aan de hand van klimaatresoluties maant om hun uitstoot te verminderen en een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.

Onder Nederlandse aandeelhouders van Shell groeit de belangstelling voor een groenere koers. Grote investeerders als Aegon, Actiam en de metaalpensioenfondsen stemden in 2020 al voor de klimaatresolutie van Follow This. Daarmee steunde toen 14 procent van de Shell-aandeelhouders de resolutie, tegen 6 procent in 2019.

‘Niet ambitieus’

Kritische nieuwkomer dit jaar is pensioenfonds Zorg & Welzijn, dat zegt voor het eerst voor de groene resolutie te zullen stemmen – en tegen die van Shell. “Het huidige beleid is niet ambitieus en geloofwaardig genoeg”, aldus het fonds.

Voor Van Baal van Follow This is het duidelijk: “Bijna alle grote Nederlandse beleggers zeggen nu dat ze geen genoegen nemen met vage plannen voor 2050, er moeten concrete tussentijdse doelen zijn voor dit decennium.”

Shell zelf zei in februari dat de piek van de olieproductie in 2019 is bereikt en dat de productie jaarlijks met 1 à 2 procent zal afnemen.

Momentum

“Er is veel momentum”, ziet energie- en klimaatdeskundige Eveline Speelman. Zij is partner bij Systemiq, een internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat bedrijven helpt in de energietransitie.

Volgens Speelman wijzen de neuzen steeds meer dezelfde kant op. “Wat je specifiek ziet bij het klimaatonderwerp is dat het belang en de urgentie van het onderwerp steeds duidelijker worden”, zegt ze.

De roep om verandering komt daarbij volgens haar zowel van buitenaf als van binnenuit. “Aandeelhouders, maar ook bedrijven, zien in dat als zij niet veranderen en de vraag naar gas en olie afneemt, dat zij daar dan de dupe van zijn. Andersom biedt de transitie ook kansen.”

Tegelijkertijd speelt volgens Speelman een groen ideaal mee. “Men wil een steentje bijdragen aan een betere wereld, in combinatie met een goede economie. Want op ideologie alleen kan niet iedereen zijn geld verdienen.”

Niet juridisch bindend

De vraag is hoe betekenisvol de resoluties zijn waarover vandaag wordt gestemd. Ofwel: waar heeft Shell zich aan te houden als er een meerderheid is?

Juridisch bindend zijn de moties in ieder geval niet. Dat betekent dat een gang naar de rechter weinig zin heeft als het bedrijf zich niet aan de beloofde doelen houdt.

Toch heeft de stemming serieuze implicaties, denkt Van Baal van Follow This. “Bedrijven luisteren naar aandeelhouders. Als zij hebben gesproken, kunnen de bedrijven zich niet verschuilen achter het argument: maar de aandeelhouder wil het niet.”

Ook Speelman denkt dat de stemming zinvol is. “Alleen al dat een bedrijf hierover moet nadenken, heeft waarde. Want er moet ook een antwoord komen, en snel.”

Afleidingsmanoeuvre

Dat er nu twee moties op tafel liggen, kan het voor aandeelhouders wel ingewikkeld maken, zegt Van Baal. Hij noemt de aankondiging van Shell om een eigen adviserende stem in te winnen dan ook een afleidingsmanoeuvre.

“Als aandeelhouder moet je je flink verdiepen in wat ze nu beloven, of hen vertrouwen en erin mee gaan. Hopelijk zijn de stemmingen van afgelopen week een goede voorspeller voor de toenemende druk van aandeelhouders.”