Gaat u op vakantie met uw kind?

De vakantieperiode komt er weer aan. Bent u gescheiden of gaat u zonder de andere ouder op vakantie naar het buitenland met uw kind(eren)? Lees dan snel verder!

Wanneer u samen met uw (ex-)partner het gezag heeft over uw minderjarige kind(eren) is voor een vakantie buiten Nederland de toestemming van de andere ouder nodig! Dit geldt zowel voor de situatie na scheiding waarbij het gezamenlijke gezag in stand is gebleven (dat is vrijwel altijd het geval), als voor de situatie dat u zonder de andere ouder met gezag alleen met uw kind(eren) reist. Heeft u geen gezag en reist u alleen met uw kind(eren), dan is de toestemming nodig van de ouder met gezag.  Let op, dit geldt ook nog voor kinderen tussen 16 en 18 jaar!

Om aan te kunnen tonen dat u toestemming heeft van de (andere) ouder met gezag, dient per meereizend kind een toestemmingsformulier te worden ingevuld en ondertekend. Dit formulier is hier te vinden.

Naast het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier doen gescheiden ouders er verstandig aan om de volgende documenten mee te nemen:

  • Recent uittreksel gezagsregister;
  • Indien van toepassing: de uitspraak van de rechter met betrekking tot het gezag en omgang/zorgregeling;
  • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind en/of geboorteakte van het kind;
  • Een kopie van het paspoort van de ouder die toestemming geeft met zijn of haar telefoonnummer;
  • Een kopie van het ouderschapsplan;
  • Een kopie van het retourticket.

NB: Alle kinderen die naar het buitenland reizen hebben een paspoort of ID kaart nodig.

Neemt u de kinderen zonder toestemming mee, dan wordt dat onttrekking aan het ouderlijk gezag genoemd en kunt u worden verdacht van kinderontvoering. U doet er dus verstandig aan om goed voorbereid van huis te gaan, zodat problemen kunnen worden voorkomen.

Weigert de andere ouder toestemming te geven, dan kan eventueel via de rechtbank vervangende toestemming worden gevraagd. Dit dient tijdig te gebeuren. U kunt dan via de rechter alsnog toestemming krijgen voor een vakantie in het buitenland met uw kind(eren).

Vragen? Wij helpen u graag!