Dag van het erfrecht

Op vrijdag 18 juni 2021 vindt voor de eerste keer de Dag van het erfrecht plaats. Het verdriet om het verlies van een naaste wordt soms overschaduwd door problemen bij de afwikkeling van de erfenis. Dit kan er zelfs toe leiden dat familieverhoudingen worden verstoord en ernstige conflicten ontstaan. In die gevallen is het raadzaam om tijdig een erfrechtspecialist in te schakelen, die kan helpen om conflicten te voorkomen of op te lossen.


Voor het eerst bundelen de verenigingen van erfrechtspecialisten, advocaten en notarissen hun krachten. De dag wordt georganiseerd door de vFAS (vereniging van advocaten familie- en erfrecht en scheidingsmediators) , de VMN (vereniging mediators in het notariaat), de EPN (vereniging van Estate Planners in het notariaat) en de VEAN (vereniging van erfrechtadvocaten Nederland).

De Dag van het erfrecht is in het leven geroepen om mensen te bewegen om over het erfrecht na te denken en hen te informeren over de mogelijkheden die er zijn om zaken te regelen en de eigen positie, bijvoorbeeld als erfgenaam, beter te begrijpen. Duidelijk wordt gemaakt wat een notaris of advocaat hierin kan betekenen.

Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de positie van het onterfde kind: wat zijn de gevolgen van deze onterving? Hoe moeten/kunnen de erfgenamen hiermee omgaan? Welke mogelijkheden heeft het onterfde kind? Maar u kunt ook met andere vragen terecht.

Tijdens de Dag van het erfrecht kunt u contact opnemen met een van de deelnemende erfrechtspecialisten bij u in de buurt voor een kosteloos advies over de afwikkeling van de nalatenschap. Zie ook www.dagvanheterfrecht.nl

Heeft u vragen over erfrecht? Dan kunt u op de Dag van het erfrecht (maar natuurlijk ook op andere dagen) contact opnemen met Nicole Lindhout, aangesloten bij vFAS en VEAN

013 207 0740 of nicole@dlb-advocaten.nl