Draagmoederschap

Uit onze Column september 2023 in de Bruist

Draagmoederschap

Tot op heden is er geen wettelijke regeling voor ouderschap na draagmoederschap. Er ligt nu een wetsvoorstel om draagmoederschap in Nederland bij wet te regelen.

Ouders moeten nu vaak lange en onzekere procedures volgen voordat zij formeel de ouders van het kind kunnen worden. Dat zorgt voor onzekerheid voor het kind, de draagmoeder en de wensouders. Met de nieuwe regeling kan een rechter al voor de conceptie beslissen dat de wensouders meteen vanaf de geboorte wettelijke ouders zijn van het kind. Ook komt er een register waarin informatie wordt opgenomen over het draagmoederschapstraject, zodat het kind later bijvoorbeeld de tussen draagmoeder en wensouders gemaakte afspraken kan inzien. Verder wordt vastgelegd wat wensouders voor de draagmoeder mogen betalen – bijvoorbeeld positiekleding – en hoe hoog het bedrag van de vergoeding mag zijn.

Ook wensouders die een draagmoederschapstraject in het buitenland volgen, kunnen op deze wet terugvallen. Als voldaan is aan vergelijkbare voorwaarden die in Nederland aan het traject worden gesteld, kan het ouderschap net als voor wensouders die het traject in Nederland doorlopen hebben, meteen erkend worden.

De voorwaarde waaraan een draagmoederschapstraject bijvoorbeeld moet voldoen is dat er een rechterlijke toets aan te pas is gekomen. Ook moet het kind een genetische band hebben met ten minste één van de wensouders. Verder moeten wensouders voorlichting hebben gekregen.

Het wetsvoorstel wordt nog door de Tweede en de Eerste Kamer behandeld.