Column Bruist december 2023: Jaarlijks worden de bedragen voor alimentatie geïndexeerd.

Jaarlijks worden de bedragen voor alimentatie geïndexeerd.

Wettelijk is bepaald dat het percentage voor indexering gelijk is aan het per-
centage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld gestegen zijn. Op
die manier wordt voorkomen dat de persoon die recht heeft op alimentatie elk
jaar moet vragen om aanpassing van de alimentatie in verband met eventuele
inflatie.

De alimentatiebetaler is verantwoordelijk om die indexering zelfstandig
toe te passen. Wordt de indexering niet (volledig) voldaan dan leidt dit
tot een achterstand in de te betalen alimentatie.

De alimentatie index voor 2024 is hoog: 6,2%!
De laatste keer dat de indexering hoger was dan 6% was 30 jaar gele-
den, in 1983. Toen was de index 6,4 %. Daarna fluctueert de index 30 jaar
lang tussen 0 % (in 1984) en 3,9 %. Met nu een – enorme – uitschieter.

Oftewel, alles wordt duurder. Veel duurder. Ook alimentatie betalen.
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.