Column Bruist mei 2024: Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Wanneer u volgens een testament of volgens de wet erfgenaam bent, dan moet u aangeven of u de erfenis wilt aanvaarden. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. U kunt de erfenis zuiver of beneficiair aanvaarden. U kunt de erfenis ook verwerpen.

Beneficiair aanvaarden

Dit wordt ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Zijn er meer schulden dan bezittingen in de nalatenschap, dan kunnen deze niet op uw privé vermogen worden verhaald. Dit wordt beschermd. Voor deze wijze van aanvaarding moet een verklaring worden afgelegd (eventueel via een notaris) bij de rechtbank.

Zuiver aanvaarden

Zuiver aanvaarden kan door een mededeling maar kan ook per ongeluk gebeuren, bijvoorbeeld wanneer u de bezittingen van de overleden al gaat verdelen binnen de familie. Een belangrijk verschil met beneficiair aanvaarden is dat u met uw privé vermogen aansprakelijk bent voor eventuele tekorten in de nalatenschap.

Verwerpen

U kunt een nalatenschap ook verwerpen. U moet ook hiervoor een verklaring afleggen bij de rechtbank. U wordt dan geen erfgenaam. Belangrijk om te weten is dat door verwerping de volgende erfgenamen in lijn in beeld komen. Zijn dit uw kinderen, dan dient ook door hen weer een keuze te worden gemaakt!

Vragen?