Column Bruist juni 2024: parallel ouderschap

Parallel ouderschap

Soms lukt het na een echtscheiding niet om in harmonie als ouders verder te gaan. En hoe graag iedereen het ook zouden willen, het verbeteren van de relatie tussen de ouders lukt niet altijd.
In een (conflict)scheiding trachten ouders nog vaak de andere ouder te veranderen en te overtuigen. Dit leidt vaak juist tot meer frustraties en spanningen, want je hebt geen invloed meer op de andere ouder. Het is beter om te zoeken naar de dingen waar je als ouder wél invloed op hebt: wat heeft een kind van zijn ouders nodig in een bepaalde ontwikkelingsfase in de context van een (conflict)scheiding en wat kan jij als ouder daar zelf in betekenen. Los van de andere ouder.

Kenmerkend voor het parallel ouderschap is dat de beide huishoudens los van elkaar bestaan. De emotionele betrokkenheid tussen de ouders is klein. Er is minimaal contact en alleen over het hoogstnoodzakelijke wordt gecommuniceerd. Er is een communicatieplan met strakke, gedetailleerde en duidelijke afspraken met weinig flexibiliteit. Iedere ouder voert de eigen regie over zijn of haar ouderrol.

Parallel ouderschap kan dus de oplossing zijn om uit het conflict te blijven. En dat is in het belang van de kinderen.

Meer weten? Neem vooral contact met ons op!