Column Bruist juli 2024: ouderschapsplan

Ouderschapsplan

In de wet “bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding” van november 2008 staat vermeld dat ouders verplicht zijn om bij hun scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Als de afspraken worden gemaakt op het moment dat ouders goed communiceren en met goede intenties afspraken maken, dan is dat veel makkelijker dan afspraken maken wanneer de communicatie niet meer goed is.

Met een ouderschapsplan heb je meer overzicht en kun je afspraken beter plannen. Andere voordelen zijn:
structuur en duidelijkheid voor ouders én kinderen;
in onderling overleg minder te bespreken als er goede communicatieafspraken zijn gemaakt;
bij het opstellen van een ouderschapsplan denk je ook na over toekomstige onderwerpen zoals het toestaan van tatoeages/piercings/ dure hobby’s/kleedgeld / zakgeld;
bij onenigheid in de toekomst hebben ouders de afspraken om op terug te vallen.

De vFAS (vereniging Familie – en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) heeft vorig jaar een nieuw ouderschapsplan gemaakt, met aangepast taalgebruik. Het sluit ook beter aan bij het ouderschap van tegenwoordig, zoals sociale media en een integrale opname van de Brief aan Gescheiden Ouders van Villa Pinedo. Het nieuwe ouderschapsplan is mede tot stand gekomen in overleg met Villa Pinedo, KIES en kindbehartigers en het is via ons kantoor op te vragen.